Compromisos compartits entre els Centres Autoritzats de Tractament (CAT) i les empreses dedicades a la reparació i manteniment de vehicles. Els CATs lliuraran un certificat sobre el recanvi usat venut i el reconeixement d’una garantia sobre els recanvis usats venuts al taller per part del desballestament, amb una durada de, almenys, 6 mesos.

Després de dos anys de negociacions, el passat 19 de juny, en les instal·lacions de CONFEMETAL, representants de AEDRA (Associació Espanyola de Desballestament i Reciclatge de l’Automòbil), CETRAA (Confederació Espanyola de Tallers de Reparació d’Automòbils i Afins) i CONEPA (Federació Espanyola d’Empresaris de Tallers d’Automoció, de la qual el Gremi d’Automoció de Catalunya forma part), van signar un document de bones pràctiques entre CATs (Centres Autoritzats de Tractament, anteriorment coneguts com a “desballestaments”) i tallers de manteniment i reparació de vehicles de motor.

Aquest Manual té per objecte ser el document de referència de la relació entre CATs i tallers, permetent aconseguir compromisos compartits entre les parts. En ell s’estableixen les següents declaracions marc, que promouen:

  • La reparabilitat dels vehicles i l’ús de recanvis preparats per a la seva reutilització per agents econòmics autoritzats.
  • La formació i la recerca a favor de la reparació i la preparació per a la reutilització de recanvis de vehicles.
  • La rehabilitació de vehicles amb especial interès històric o singular.

Compromisos

I s’adquireixen els següents compromisos:

  1. En les vendes a professionals de la reparació se sol·licitarà la presentació de la seva inscripció en Indústria aportant el NRI/*NRE, amb la finalitat d’evitar la proliferació de tallers il·legals.
  2. Lliurament d’un certificat sobre el recanvi usat venut.
  3. Reconeixement d’una garantia sobre els recanvis usats venuts al taller per part del desballestament, amb una durada d’almenys 6 mesos.
  4. Els tallers adquiriran peces usades dels CATs com a Centres Autoritzats de Tractament de vehicles al final de la seva vida útil.
  5. L’acord se sosté sobre els principis bàsics de legalitat, assumint que els agents econòmics que integren aquest sector actuaran en tot moment en estricte compliment de la legislació aplicable, i de lleialtat, comprometent-se a tractar-se entre si de manera responsable, de bona fe i amb diligència professional.