GAC-Logo-Automocio

Trobades de tallers

Anualment se celebren reunions i trobades a diferents zones de Catalunya amb la finalitat de ser més pròxims a les problemàtiques de cada una de les zones, i posar en comú la nova normativa del sector, així com els dubtes que puguin sorgir.

Les trobades tenen com a objectiu principal d’apropar-nos al territori per informar als associats de les normatives i novetats del sector.

Aquestes trobades locals pretenen un tracte directe amb els tallers, compartir problemàtiques específiques del territori, així com establir un vincle de proximitat entre associats i el GAC.

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat