Assessorament

La UEAC ofereix assessorament a través dels seus col·laboradors en diferents matèries. Tots els tràmits administratius són imprescindibles pel correcte funcionament del taller. Des del gremi oferim els següents serveis:

  • Assessorament dels Decrets i notificacions d’Indústria.

  • Assessorament de les Normatives de Consum.

  • Assessorament de la Llei de les Garanties.

  • Assessoria Jurídica.

  • Assessoria Fiscal i Laboral.

  • Assessoria Energètica.

  • Assessorament d’Assegurances pel taller.

  • Tramitacions amb Trànsit.

  • Informes de Vehicles (Trànsit).