GAC-Logo-Automocio
public

Revisions d’ERTO per part d’Inspecció de Treball

  • Es comprova que les empreses que han tramitat un ERTE i han desafectat a treballadors no han comès irregularitats.
  • Especial atenció als registres de jornada i als horaris.
  • També s’investiguen possibles altes fraudulentes en Seguretat Social i augments de la cotització injustificats per a millorar les condicions de la desocupació.

Benvolguts associats/des,

Us fem arribar informació sobre els aspectes a tenir en compte en el cas de tenir una revisió de l’ERTO per part d’Inspecció de Treball:

Registre de jornada

S’està exigint l’aportació dels registres de jornada, per a comprovar que en els ERTO de reducció de jornada s’està treballant les hores que corresponen. Si la Inspecció detecta que un operari treballa més hores de les que deuria pot ser objecte de sanció com a infracció molt greu.D’altra banda, no disposar de registre de jornada, constitueix per si mateix una infracció greu tipificada entre 626 a 6.250 €.

Horaris

Després de finalitzar la tramitació d’un ERTO, l’empresa ha de comunicar al SEPE el calendari de dies concrets de suspensió de contracte o reducció de jornada dels treballadors. Així es tracta de comprovar que els treballadors que estan prestant servei són els que estan desafectats en el centre de treball.

Altes fraudulentes

La Inspecció també tracta d’esbrinar si abans de l’ERTO s’han tramitat altes fraudulentes (per a facilitar l’accés a la prestació de desocupació) o s’han produït increments injustificats de bases de cotització (per a obtenir un augment de la prestació).

En relació a les noves contractacions per a empreses que estan aplicant un ERTO, en principi no serien possibles, no podent-se realitzar hores extra, establir-se o realitzar-se externalitzacions de l’activitat ni efectuar contractacions amb ETT.

No obstant això, si es pot acreditar la necessitat d’efectuar la nova contractació en atenció al fet que aquestes tasques no poden ser cobertes pel personal afectat per l’ERTO, donada la seva categoria professional o especialització, sí que es podrien efectuar nous contractes.

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat