GAC-Logo-Automocio
public

Quines precaucions prendre si el vostre client us facilita el suposat diagnòstic de l’avaria

Què fer si el vostre client us facilita el suposat diagnòstic d' una avaria

Alguns usuaris acudeixen al taller informant-lo de la presumpta avaria que té el seu vehicle (en general per un diagnòstic previ realitzat en un altre taller). Convé diagnosticar pels seus propis mitjans i al seu taller l’avaria què té el vehicle del client. Apartar-se d’aquesta regla comporta uns riscos jurídics que poden repercutir el seu negoci econòmicament en cas de conflicte amb l’usuari, recordeu que el vostre taller respon a la garantia de la reparació o instal·lació i, per tant, quedarà subjecte a la responsabilitat derivada dels treballs efectuats, especialment si el client és un consumidor.

Els jutjats i tribunals de justícia mantenen aquest criteri

Com a regla general, mantenen aquest criteri quan dicten les seves sentències. Sol entendre’s en seu judicial que, encara que el consumidor doni l’ordre a un taller de realitzar una determinada intervenció al seu vehicle, en base a una diagnosi donada en un altre centre reparador, el taller contractat haurà de realitzar les seves pròpies comprovacions com a professional que és. Així ho acaba de recordar una sentència recent d’un Jutjat de Madrid capital pel qual condemna un taller de reparació a tornar la factura cobrada al consumidor per uns treballs basats en una suposada diagnosi d’un altre reparador i que va donar lloc al fet que el client ordenés la intervenció a taller contractat sense que se solucionés l’avaria.

Els aconsellem que, per evitar aquest tipus de situacions, adoptin les degudes precaucions verificant pels vostres propis mitjans la informació que els clients poden facilitar sobre la possible avaria del vostre vehicle.

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat