GAC-Logo-Automocio
public

Nou ajut per a Tallers Mecànics

Des del Gremi d’Automoció de Catalunya (GAC), us informem que s’ha obert una nova subvenció dirigida a Tallers amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat.

CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBVENCIÓ:

 • El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l’execució de l’actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts procedents d’altres organismes

BENEFICIARIS

 • Àmbit 1, 2 i 4: Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris, a excepció, en l’àmbit 1, de les parades de mercats sedentaris noves situades en els mercats provisionals per motiu de de reformes integrals de mercats.
 • Àmbit 3: Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer.

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Recuperació de locals buits
 • Reforma d’establiments
 • Adaptació de les portes
 • Parades de mercats de venda no sedentària

REQUISITS

 • Que la inversió mínima de 2.000,00 euros.
 • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros.
 • Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim 5.000 euros.

Nou ajut per a Tallers Mecànics

Per a més informació, contacta’ns a través de cmanager@uei.cat

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat