GAC-Logo-Automocio
public

Més de 4 milions de vehicles són rebutjats per la ITV en primera inspecció

• Els defectes greus més comuns van ser els d’enllumenat i senyalització (27,5%); eixos, pneumàtics i suspensions (17,8%), excés d’emissions contaminants (13,6%) i els relatius a frens (12,03%)
• El nombre de vehicles que no realitzen la inspecció corresponent és d’un 20%, amb tendència a augmentar significativament en 2020

Les estacions d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) van dur a terme la inspecció de 19.608.581 vehicles durant l’any 2019. Segons les dades del Ministeri d’Indústria, i que AECA-ITV analitza, del total de vehicles inspeccionats, 4.051.098 no van superar a la primera la inspecció obligatòria (20,06% del total). El control d’emissions en vehicles lleugers i pesats ha aconseguit detectar 1.508.125 vehicles amb emissions no concordes a la normativa aplicable.

Aquesta taxa de rebuig obeeix al fet que durant les inspeccions es van detectar fins a un total de 17.176.021 defectes, dels quals 11.050.977 eren greus (aquells que automàticament impossibiliten que un vehicle pugui superar la inspecció tècnica perquè disminueixen les condicions de seguretat del vehicle o posen en risc a altres usuaris de les vies públiques o poden tenir un impacte sobre el medi ambient). Així, la mitjana d’errors greus detectats per vehicle rebutjat és de 1,9 defectes per vehicle, ja que en molts d’ells es van detectar més d’un defecte greu.

En 2019, el segment en el qual més defectes greus es van trobar va ser el d’enllumenat i senyalització (27,5%); eixos, pneumàtics i suspensions (17,8%), excés d’emissions contaminants (13,6%) i els relatius a frens (12,03%).

Els tipus de vehicles que van presentar majors defectes greus van ser camions, remolcs, semiremolcs i autobusos i furgonetes. En concret, de tots els camions, remolcs, autobusos i furgonetes que van anar a realitzar la primera ITV es van rebutjar el 30,28%, el 14,2%, el 26,9% i el 25,2%, respectivament. És evident que un dels factors que afecten al fet que siguin els de major percentatge és que l’antiguitat del parc d’aquests vehicles és major que l’edat mitjana del parc circulant, excepte en el cas d’autobusos.

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat