GAC-Logo-Automocio
public

La UEAC i l’Escola Municipal del Treball signen un conveni de col·laboració per trobar solucions a l’ocupació del sector

La Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya (UEAC) i l’Institut Escola Municipal del Treball (EMT) en l’àmbit de les seves respectives competències i funcions, van manifestar amb la signatura del conveni la voluntat d’establir un marc estable de col·laboració amb la finalitat de fomentar i promocionar la formació de professionals del sector de l’automoció al municipi de Granollers.

L’acte de signatura va tenir lloc a les instal·lacions de l’EMT (Granollers). Els protagonistes de la formalització del conveni van ser la directora del centre, Montserrat Bosch, el cap del departament d’automoció, Joan Vila, el secretari tècnic de la UEAC, Albert Duran Grau, i el responsable de relacions institucionals de la UEAC, Joaquim Colom.

Amb l’acte de signatura del conveni ambdues parts estableixen el marc de col·laboració a partir de les següents propostes d’accions:

  • Promoure les relacions de caràcter acadèmic, industrial i professional entre ambdues entitats.
  • Desenvolupar activitats de docència, investigació, transferència de coneixement i difusió en matèries d’interès comú per a ambdues entitats.
  • Desenvolupar vincles entre les empreses del sector UEAC i l’EMT per desplegar models de col·laboració conjunts amb l’objectiu de millorar la seva transformació econòmica i social.
  • Col·laborar en l’estudi i l’execució de projectes i iniciatives que reportin beneficis a la projecció d’ambdues entitats.
  • En la mesura de les seves possibilitats UEAC aportarà a l’Institut els equipaments, maquinàries, materials fungibles, programari específic, tecnologies 4.0 i altres de didàctics que s’acordin, a fi de contribuir a l’aprenentatge de l’alumnat i a l’òptima realització dels cicles formatius.
  • Acollir, per part de les empreses associades a UEAC, els estudiants d’estada a l’empresa en la modalitat de Formació en Centres de Treball (FCT) i en la modalitat d’alternança DUAL.

Institut Escola Municipal del Treball

L’Institut Escola Municipal de Treball de Granollers és un institut d’ensenyament secundari públic, la titularitat del qual correspon a l’Ajuntament de Granollers i que està sostingut mitjançant un conveni singular amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’EMT s’ha caracteritzat, al llarg d’aquests més de cent anys d’història, per la seva vinculació amb l’entorn local i comarcal, i també per la seva relació amb el món del treball. Amb una clara vocació educativa, es creu en la formació dels nois i les noies tant des de la dimensió dels valors com des del punt de vista acadèmic. Aquest és un centre escolar que es declara no confessional i integrador i pel qual esdevé prioritari fomentar la formació a l’alumnat en els valors de la tolerància, del respecte i del diàleg, i que vetlla per la participació activa dels diferents sectors –pares, alumnes i professorat- en la vida escolar, en el marc d’una societat plural, integradora i democràtica.

El mapa escolar preveu que l’EMT imparteixi estudis d’Educació Secundària ObligatòriaBatxilleratCicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior. Entenent que l’oferta d’estudis postobligatoris que ofereix el centre és atractiva pel ventall d’ensenyaments de secundària als quals un alumne/a pot accedir un cop finalitzada l’ESO o, més endavant, amb el Batxillerat.

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat