GAC-Logo-Automocio
public

Informació sobre trasllat de residus mitjançant documentació electrònica

El trasllat de residus mitjançat documentació electrònica no es podrà dur a terme.

D’acord amb les prescripcions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i les seves posteriors modificacions, a partir del passat 2 d’abril la documentació reglamentària pel trasllat de residus ha de tramitar-se electrònicament.

Però actualment el sistema per tramitar la documentació electrònica a Catalunya, la plataforma SDR (Sistema Documental de Residus), encara té certes mancances operatives, sobretot, per tramitar els Fulls de Seguiment Itinerant (FSI).

DOCUMENTACIÓ EN PAPER

Per aquest motiu, temporalment l’Agència de Residus de Catalunya encara permetrà durant un temps l’ús de documentació en paper, sempre que els gestors presentin a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) aquesta documentació de forma electrònica.

Aquesta temporalitat de l’ús del paper no està definida però serà un període curt de temps fins que els documents només puguin ser electrònics. Per tant, a mesura que el portal SDR sigui plenament operatiu per Fulls de Seguiment Itinerants (FSI), us anirem informant del seu funcionament i l’operativa que haureu de seguir. Mentrestant, és molt important que tingueu tota la documentació al dia, per arribat el moment, poder tramitar la documentació electrònicament.

Per tant, heu de verificar que disposeu de:

  • Codi de Productor de Residus (P-________). Cal que verifiqueu que el codi de productor és correcte (Adreça, i NIF) amb el què actualment consta al SDR.
  • Notificació Prèvia de Trasllat pels residus que ho requereixen. Tenen vigència de 3 anys i una tramitació d’uns de 10 dies des del dia de signatura de productor i gestor.
  • Les claus d’accés al SDR a mà per poder entrar al portal quan sigui necessari.

Podeu realitzar vosaltres mateixos aquests tràmits contactant amb l’Agència de Residus de Catalunya al telèfon 934317014, o be entrant al SDR a l’adreça https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat