Us informem que ja s’ha implantat el nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. És un tribut de fiscalitat verda i la seva recaptació es destinarà íntegrament a accions de millora de l’entorn i del transport públic, a fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i a impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

Aquest impost afecta els titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020, així com les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però amb un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya el 2020.

Se us aplicarà una bonificació del 2% de la quota íntegra si domicilieu el pagament de l’impost i rebeu les notificacions únicament pel canal electrònic. Per tal que la domiciliació d’aquest primer exercici sigui efectiva, s’ha de sol·licitar abans del 15 de juliol del 2021.

Teniu a la vostra disposició el web sobre el nou tribut impostco2.gencat.cat i el document de preguntes freqüents publicat a la seu electrònica de l’Agència.

Finalment, us recordem que, d’acord amb la normativa vigent, esteu obligats a relacionar-vos amb les administracions públiques per canals electrònics, tant pel que fa a la tramitació com a la recepció de notificacions. Per tant, cal que realitzeu totes les gestions relacionades amb l’impost a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya: https://atc.gencat.cat/impostco2.

Si voleu rebre avisos de les notificacions electròniques, podeu facilitar un correu electrònic i/o mòbil en el formulari següent: https://atc.gencat.cat/notificacions o també ho podeu fer en el moment de dur a terme la domiciliació.