GAC-Logo-Automocio
public

Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica

Us informem que ja s’ha implantat el nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. És un tribut de fiscalitat verda i la seva recaptació es destinarà íntegrament a accions de millora de l’entorn i del transport públic, a fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i a impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

Aquest impost afecta els titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020, així com les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però amb un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya el 2020.

Se us aplicarà una bonificació del 2% de la quota íntegra si domicilieu el pagament de l’impost i rebeu les notificacions únicament pel canal electrònic. Per tal que la domiciliació d’aquest primer exercici sigui efectiva, s’ha de sol·licitar abans del 15 de juliol del 2021.

Teniu a la vostra disposició el web sobre el nou tribut impostco2.gencat.cat i el document de preguntes freqüents publicat a la seu electrònica de l’Agència.

Finalment, us recordem que, d’acord amb la normativa vigent, esteu obligats a relacionar-vos amb les administracions públiques per canals electrònics, tant pel que fa a la tramitació com a la recepció de notificacions. Per tant, cal que realitzeu totes les gestions relacionades amb l’impost a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya: https://atc.gencat.cat/impostco2.

Si voleu rebre avisos de les notificacions electròniques, podeu facilitar un correu electrònic i/o mòbil en el formulari següent: https://atc.gencat.cat/notificacions o també ho podeu fer en el moment de dur a terme la domiciliació.

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat