GAC-Logo-Automocio
public

Els canvis en la “Llei de Garanties” i la seva aplicació en el sector

Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 7/2021 de 22 d’abril, que transposa diverses directives europees, s’amplien els terminis de garantia legal dels béns de consum que es venen, de 2 a 3 anys des del lliurament del bé. Assenyala la norma, que en el cas dels béns de segona mà (per exemple, vehicles d’ocasió), el consumidor i l’empresari podran pactar que sigui inferior a 3 anys, però MAI inferior a un any. Aquest pacte hauria de ser escrit per a poder demostrar aquest acord entre el comprador i el venedor.

Una altra novetat que incorpora la norma és que s’amplia el termini de presumpció de la “falta de conformitat” del bé, de 6 mesos a 2 anys des del lliurament del bé per a béns nous. En el cas de béns usats, pot ser inferior als 2 anys, MAI INFERIOR a 1 any, però ha de pactar-se expressament entre el comprador i el venedor. Aquest pacte també hauria de ser escrit per a deixar constància de l’acord. Això significa que durant aquests terminis correspon al venedor provar que el bé venut no té aquesta “falta de conformitat”.

Segueix afectada l’activitat de venda que inclou instal·lació, si aquesta està inclosa en el contracte de compravenda del bé i es regeix pels mateixos terminis que els indicats per a la venda.

Els “remeis” que ofereix la norma per a esmenar una “falta de conformitat” del bé que al·lega el consumidor, són els mateixos que ara hi ha, és a dir, reparació, substitució del bé, reducció del preu i resolució del contracte. Si bé, també s’incorpora com a novetat, la possibilitat de sol·licitar per part del consumidor una indemnització per danys i perjudicis, i a més el consumidor té dret a suspendre el pagament. Aquests “remeis” d’esmena estan regulats pel legislador com i quan operen.

Continua establint-se en la norma que qui hagi respost enfront del consumidor, té el termini d’1 any per a “repetir” enfront del responsable de la falta de conformitat.

Una altra novetat serà que el productor del bé haurà de subministrar recanvis en els 10 anys següents (ara 5 anys) des que es posen els béns en el mercat.

També es regulen en la norma les condicions que han de complir les garanties comercials, que com saben, són un afegit voluntari de les legals.

Davant dubtes que li puguin sorgir, no dubti a contactar amb nosaltres per a analitzar el cas concret i rebre l’adequat assessorament jurídic.

A continuació, podeu descarregar un informe realitzat per CONEPA sobre aquest Real Decret.

INFORME CONEPA

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat