GAC-Logo-Automocio
public

El Tribunal Suprem declara la NUL·LITAT de l’Ordre Ministerial de maig

Els vehicles amb ITV caducada durant el primer estat d’alarma (14 de març-20 de juny de 2020) haurien de passar la següent en els terminis legals corresponents, prenent com a referència el dia en què van ser inspeccionats posteriorment

L’Alt Tribunal ha dictat una Sentència per la qual es declara NUL l’apartat segon de l’Ordre del Ministeri d’Indústria, de Maig de 2020, que reduïa el període de validesa de les ITV´s favorables de vehicles realitzades després de la declaració del primer estat d’alarma i de les seves successives pròrrogues. Considera el Tribunal que vulnera l’ordenament jurídic i el Dret de la Unió Europea.

La citada norma que volia evitar que les estacions ITV´s es col·lapsessin després del final del primer estat d’alarma, introduïa la novetat que una vegada passada la ITV, la següent data per a acudir a la subsegüent inspecció tècnica seria, no la data del dia que acudia realment a la ITV, sinó la de la data en què va caducar durant l’estat d’alarma, per la qual cosa en 2021 s’havia de tornar a fer la revisió en el moment en què tocava des d’un inici, retallant la vigència periòdica de les revisions favorables de vehicles.

Com recordaran, les ITV´s caducades entre el 14 de març i el 20 de juny de 2020, que va durar el primer estat d’alarma, la referència que es prenia per a passar la següent ITV abans d’aquesta Sentència del TS, era la data de validesa que constava en aquest moment en la targeta ITV i no computava, en cap cas, la pròrroga dels certificats concedida a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma.

El Tribunal Suprem ja va dictar un acte de suspensió cautelar sobre aquest particular, en entendre que en aquest cas no estaven en conflicte un interès públic enfront d’un interès privat sinó només els interessos particulars de les estacions d’ITV´s. Ara, amb la sentència definitiva dictada, es permetrà als vehicles afectats per l’aplicació de l’ordre anul·lada passar la següent revisió tècnica sense aplicar cap retallada respecte a la vigència periòdica que, conforme a la seva antiguitat i tipus de vehicle, li correspon.

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat