GAC-Logo-Automocio
public

El sector metall català en el 2020 i previsions per 2021

Sector metall català i previsions 2021

L’Enquesta de “Conjuntura Metal·lúrgica Catalana. Resultats de l’any 2020 i previsions 2021” posa en relleu una notable caiguda de la producció real en el sector metall en l’exercici 2020, de l’11%, a conseqüència de l’impacte de la crisi del COVID19. En el 2020 tan sols el 10% de les empreses hauria experimentat una evolució positiva de la seva activitat en relació amb l’exercici anterior.

De cara al 2021, s’espera una forta pujada de la producció real, del 7,4%, com a resultat de la reactivació de la demanda. Es pot parlar de ràpida recuperació de l’activitat en el sector, encara que en el 2021 no s’arribarà a compensar la reculada experimentada en el 2020. A més, existeixen importants factors d’incertesa que poden influir en les previsions de les empreses.
El nivell d’utilització de la capacitat productiva instal·lada en el sector metal·lúrgic català es va situar en el 2020 en un 76,8%, la qual cosa suposa una disminució notable de la capacitat productiva del sector si es compara amb les dades dels últims set anys.

INVERSIONS DEL SECTOR METAL·LÚRGIC

D’acord amb els resultats de l’enquesta, l’any 2020, les inversions del sector metal·lúrgic van caure més del 30%. Cal esmentar l’increment del pes que presenten les destinades a la digitalització de processos, que passen del 6% a l’11%, el percentatge més elevat dels últims exercicis. També puja la proporció de les inversions dirigides a recerca i desenvolupament. Per a l’any 2021, les previsions de les empreses consultades apunten a un augment de la inversió en el sector metall català, en un 6% respecte al volum de recursos del 2020.

L’any 2020 l’ús de les empreses consultades es va mantenir pràcticament invariable, en la línia de l’observat en el 2019. Aquesta dada contrasta amb l’acusada caiguda de la producció i es deu, en part, a l’ampli ús dels ERTOS per a reduir l’impacte de la reducció dràstica d’activitat, sobretot en els primers mesos de la crisi sanitària. De cara al 2021, s’espera un lleuger augment de l’ocupació en el sector respecte al 2020. Aquest increment se situaria, de totes maneres, per sota de l’1%.

A continuació pots descarregar l’informe amb tots els resultats de l’any 2020 i les previsions de 2021 AQUI.

També trobarà aquest informe penjat sempre al nostre apartat Àrea Socis – Documents.

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat