GAC-Logo-Automocio
public

CURS GRATUÏT: Domina les tecnologies elèctriques i electròniques de l’automòbil

Cursos gratuïts presencials per treballadors que estiguin donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms, aturats i treballadors en situació d’ERTO. La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

CURS DOMINA LES TECNOLOGIES ELÈCTRIQUES I ELECTRÒNIQUES DE L’AUTOMÒBIL:

 • Dates: 8 novembre 2021 al 15 desembre 2021
 • Dies: Dilluns i Dimecres
 • Horari: De 18h a 21 h.
 • Hores totals: 30h.

RECORDI! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.

Objectius del curs

 • Conèixer i dominar les noves tecnologies elèctriques i electròniques incorporades en el sector de l’automòbil.

Temari

 1. Principis i components de l’electricitat i electrònica bàsica incorporada en els circuits d’un automòbil.
 2. Circuits.
 3. Elements.
 4. Dispositius de control.
 5. Sistema d’encès.

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur/ERTO: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’administració pública no poden accedir a aquest pla de formació.

IMPORTANT!

La documentació s’haurà d’entregar abans del 4 de novembre 2021

PAS 1:

 • Reserva la teva plaça fent clic al següent enllaç:
RESERVA AQUÍ

PAS 2:

Per formalitzar la inscripció haurà d’omplir el document que adjuntem a continuació:

ANNEX 1

PAS 3:

A més a més, haureu d’enviar la següent documentació:

SI ESTÀS EN ACTIU:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Fotocòpia de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades:
  • El número de la Seguretat Social del treballador, núm. De Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

SI ETS AUTÒNOM:

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebutd’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’aficiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO:

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
 • Fotocòpia d’algun document on aparegi el Núm. d’afiliciació a la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de l’última nòmina sencera on aparegui la següent información: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES.

Enviar tota la documentació al mail: gestio@uei.cat

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat