Reial decret llei 8/2019 de 8 de març, de mesures urgents per a la protecció social

Com ja els hem vingut informant des del mes de març de 2019, el Reial decret llei 8/2019 de 8 de març, de mesures urgents per a la protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, va introduir una important novetat en matèria de regulació de la jornada: l’obligació, per part de l’empresa, d’efectuar un registre de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització d’aquesta.

Encara que la norma no diu res més, l’empresa podrà, si així ho desitja i a fi de deixar clara la informació relativa a temps real de treball, registrar també altres períodes de descans (per exemple, el menjar o altres pauses per a descans).

L’empresa haurà de conservar els registres de jornada durant quatre anys i mantenir-los a la disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

La norma regula una nova infracció en cas de transgressió de l’obligació per part de l’empresa d’efectuar el registre de jornada. Les sancions poden anar de 626 a 6.250 euros per centre de treball.

Així, si la seva empresa no disposa encara d’un sistema de control de jornada, des de la UEAC li aconsellem que posi en marxa de manera immediata un registre de jornada diària dels treballadors. A més, haurà de totalitzar-se la mateixa mensualment. Nosaltres li facilitem un senzill document per a ajudar a complir amb aquesta obligació: DESCARREGAR AQUI.

La normativa no determina un sistema concret per a dur a terme aquest control, amb el que podria realitzar-se tant per mitjà d’un sistema de control de presència automàtic (via fitxatge per mitjans informàtics, torn, etc) com també per un senzill mètode de signatura dels treballadors a l’entrada i sortida de la seva jornada laboral, indicant data i hora en què es produeixen.

El control s’ha d’aplicar a tots els treballadors amb contracte laboral convencional sotmesos a l’Estatut dels Treballadors. Per llei, només les persones amb contracte d’alta direcció (encara que el seu contracte bilateral específic també pugui obligar-los) i els autònoms no estan obligats al control horari.

IMPORTANT

  • Aquest assumpte està inclòs en les inspeccions de Treball a empreses de tota mena durant aquest any.
  • Ja hi ha sentències contra empreses per haver obligat els treballadors a falsejar el registre horari.
  • Li recordem que la UEAC ofereix un senzill document per a ajudar a complir amb aquesta obligació a les empreses que no disposin d’un altre mètode de fer-lo. Pot descarregar-lo 
  • El registre s’ha de fer al dia i no a posteriori. No valen els quadrants a futur (és a dir, no serveix la previsió del que cal fer, sinó la realitat del que s’ha fet cada dia).
  • No s’ha de realitzar cap acció de registre de jornada sense cerciorar-se que el sistema compleix amb la normativa sobre protecció de dades personals. Així mateix, cal tenir en compte els protocols antiCOVID19 per a minimitzar riscos de contagi en el procés de fitxatge. A aquest efecte, aconsellem consultar amb el seu Servei de Prevenció.
  • Aprofitem també per a recordar-los que el calendari laboral 2021 de l’empresa ha d’estar accessible als empleats. La UEAC va enviar un imprès tipus (personalitzable amb les dades concretes de cada taller) a tots els associats el passat dilluns, 15 de febrer, que també trobareu penjat a aquesta pàgina web.