GAC-Logo-Automocio
public

Brúixola Digital de la Comissió Europea

La denominada “Brúixola Digital” europea és una iniciativa presentada per la Comissió Europea amb la finalitat d’aconseguir la transformació digital d’Europa d’aquí a 2030. En el marc d’aquesta iniciativa, CETRAA (Confederació Espanyola de Tallers de Reparació d’Automòbils i Afins) i CONEPA (Federació Espanyola d’Empresaris Professionals d’Automoció), com a organitzacions empresarials espanyoles representatives del sector del manteniment i la reparació de vehicles automòbils i motocicletes, han remès un escrit transmetent el punt de vista dels tallers espanyols, a fi d’avançar en el full de ruta establert sobre la base de les seves necessitats reals, del qual la Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya (UEAC) està completament d’acord.

A més d’advocar per l’organització d’una administració digital eficaç que permeti realitzar tràmits burocràtics ràpids i assegurances, l’escrit destaca dues importants dades a considerar en aquest procés de digitalització: d’una banda, la grandària de les empreses del sector, que són principalment micropimes (85%) i pimes (15%); i per un altre, el caràcter de les mateixes com a operadors del sector de l’automòbil.

Per a això, s’han presentat propostes de principis digitals davant la iniciativa “Brúixola Digital”, posada en marxa per la Unió Europea amb l’objectiu de crear un marc de referència per a tota la normativa europea aplicable a la digitalització.

El document presentat pels tallers espanyols incideix en dos aspectes fonamentals:

  • El caràcter de micropimes i pimes que componen el nostre sector i les seves dificultats a l’hora de relacionar-se digitalment amb l’administració i amb els clients.
  • La necessitat que el món digital no suposi una trava a la pròpia activitat reparadora, per al que sol·liciten estàndards clars i assumibles quant a requeriments per a accedir a la informació i a les eines necessàries per a reparar i també als processos d’actuació en remot, un futur cada vegada més pròxim.

Del document es desprenen tres conclusions a manera de necessitats i, per tant, de sol·licituds:

  1. La determinació d’estàndards de funcionament assumibles per a tots els operadors del mercat i que no suposin obstacles indefugibles per a les empreses més petites.
  2. La coherència entre els marcs jurídicos generals i sectorials, que permetin la materialització pràctica de l’accés tant a la informació tècnica per a reparar, com als procediments tècnics necessaris per a realitzar operacions sobre vehicles en remot.
  3. La garantia d’una lliure competència en el mercat de la reparació i manteniment de vehicles, amb un marc jurídic de referència per a les activitats relacionades amb la digitalització des d’un punt de vista teòric i pràctic. L’objectiu final: que el món digital no representi una barrera per al funcionament dels tallers de reparació i, en concret, en els següents aspectes:
    • El lliure accés de tots els tallers a la formació, informació tècnica i a les eines en línia necessàries per a reparar.
    • La lliure opció dels consumidors europeus a reparar en el taller de la seva elecció, sense veure’s obligats a recórrer en exclusivitat a determinades empreses per a realitzar operacions el pagament de les quals han d’assumir.

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat