GAC-Logo-Automocio
public

El sistema d’enviaments de dades del senyal V-16 estarà connectat a DGT 3.0

Des de l’any passat, són vàries les notícies publicades en mitjans de comunicació relatives al nou dispositiu de presenyalització V16 que es connectarà amb la plataforma de vehicle connectat DGT 3.0. Aquest nou sistema de senyalització d’emergència l’explicàvem el passat mes de desembre en un article en aquesta mateixa pàgina, titulat “Implantació dels sistemes lluminosos V-16 d’emergència“.

Per tal d’evitar que se segueixin formulant teories sobre aquesta senyal V-16, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha decidit fer un seguit de consideracions per esvair qualsevol dubte i desmentir alguns dels rumors generats:

1. No hi ha dispositius V-16 al mercat

Encara no hi ha en el mercat dispositius V16 connectats amb la plataforma DGT 3.0, pel fet que el procés de certificació del mateix encara no s’ha publicat. Els ciutadans que adquireixin un dispositiu amb llum NO certificada i NO connectada, han de saber que hauran de realitzar una nova compra d’aquest dispositiu connectat amb DGT 3.0 abans de l’1 de gener de 2026 en què aquesta connectivitat serà obligatòria.

2. La DGT penjarà aquells dispositiu homologats a la seva web

La DGT publicarà durant el 2022 el procés pel qual es procedirà a la certificació d’aquelles llums V16 que compleixin amb les característiques de lluminositat i de connectivitat.

3. Els fabricants del prototips estan fent proves

A partir de febrer, els fabricants podran acudir als serveis tècnics responsables de la certificació per a sotmetre als seus prototips a les proves definides i comprovar que compleixen els requisits necessaris.

4. Modificació del Reial decret 159/2021

En tot cas, s’està treballant en la redacció d’una modificació del Reial decret 159/2021 -amb la finalitat que els productes que surtin al mercat siguin de la major qualitat possible- l’entrada en vigor de la qual està prevista per al segon semestre del pròxim any, moment a partir del qual es podrà començar a comercialitzar les V16 connectades.

5. Obligatorietat a partir del 2026

A partir de l’1 de gener de 2026 serà obligatori portar en el vehicle el senyal V16 connectada. Fins a aquesta data els triangles conviuran amb els senyals V16 no connectades i amb les V16 connectades quan aquestes estiguin en el mercat.

 

Font: Direcció General de Trànsit (DGT)

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat