GAC-Logo-Automocio

Quins canvis en el vehicle impliquen haver de tornar a passar la ITV?

Des d’AECA-ITV expliquen algunes modificacions que requereixen de nova inspecció tècnica, com per exemple, canvis que afectin l’enllumenat, els pneumàtics o el sistema de suspensió

Són moltes les modificacions que es poden realitzar en un vehicle bé sigui per a millorar el seu aspecte extern o per a agregar noves funcionalitats. No obstant això, és important tenir en compte que alguns d’ells requeriran un procés d’homologació que inclourà, posteriorment, l’obligatorietat de tornar a passar la inspecció tècnica del vehicle (ITV), encara quan la tinguem en vigor al moment de fer els canvis.

Des de l’Associació Espanyola d’Entitats Col·laboradores de l’Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles, AECA-ITV, expliquen les principals reformes que requereixen una nova inspecció tècnica en una estació d’ITV. A més, recorden que la documentació i el procediment necessari per a legalitzar les modificacions del vehicle depèn del tipus de canvis realitzats per la qual cosa és recomanable que, abans de fer qualsevol reforma, es consulti amb una estació d’ITV.

Canvis que suposin alteració de les especificacions tècniques

Canviar el color del cotxe, instal·lar una baca en el sostre del vehicle sobre els ancoratges previstos pel fabricant del vehicle o instal·lar un embellidor dels miralls retrovisors exteriors són algunes de les modificacions que no requereixen tornar a passar per la ITV. No obstant això, AECA-ITV explica, alguns exemples de, en quins casos sí que serà necessària l’homologació i posterior inspecció tècnica del vehicle:

  • Pneumàtics: la instal·lació de pneumàtics no equivalents, és a dir, quan la diferència de dimensions entre el pneumàtic instal·lat i l’original excedeixin de la tolerància (3%) o l’índex de càrrega o velocitat sigui inferior a l’original.
  • Suspensió: la substitució dels molls originals per uns altres no considerats recanvis es considera reforma. Modificar l’altura del vehicle o les propietats de la suspensió afecta al comportament del vehicle.
  • Carrosseria: la substitució o instal·lació d’elements en la carrosseria del vehicle per altres diferents es considera reforma. Per exemple, tant el paracops davanter com el capó tenen la major part de la responsabilitat del correcte comportament del vehicle, en el moment de l’impacte, en cas d’atropellament, per la qual cosa qualsevol modificació d’aquests farà necessària una homologació.
  • Centraleta del motor: qualsevol modificació de la centraleta electrònica que controla el motor es considera reforma ja que es canvien les prestacions del vehicle i, com a conseqüència, es modifiquen les emissions contaminants del vehicle, afectant el medi ambient i a la resta de vianants.
  • Il·luminació: canviar el far davanter per una altra mena de far (per exemple de tecnologia halògena a LED) serà considerada una reforma. Per contra, no es considera modificació la substitució de grups òptics complets laterals o darreres amb tecnologia halògena per uns altres amb tecnologia LED degudament homologats i situats en l’emplaçament original del vehicle.
  • Enganxament de remolc: la instal·lació es considera reforma pel que s’ha de legalitzar. No obstant això, per a la seva desinstal·lació no és necessari tornar a passar la inspecció.

És important tenir en compte que tota modificació realitzada i no legalitzada sobre el vehicle que es consideri reforma implica ser rebutjat en la ITV, per la qual cosa pot ser motiu de sanció de fins a 500 euros i no quedarà inclosa en la pòlissa d’assegurança.

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Herramientas de accesibilidad