Curs gratuït PRESENCIAL per professionals del sector de l’automoció. Aquest curs està coordinat per la Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya (UEAC) i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

CURS: TECNOLOGIA DEL VEHICLE ELÈCTRIC

Dates: 12 al 16 de desembre

Horari: 18:00h a 21:00h

Curs presencial de 16 hores

Per procedir a fer la inscripció al curs correctament haurà d’omplir el següent formulari:

INSCRIPCIÓ

RECORDI! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.

Generalitats

 • Introducció
 • Reducció d’emissions
 • Història i desenvolupament cronològic del vehicle elèctric
 • Configuració bàsica d’un vehicle elèctric
 • Elements generals i funcions del vehicle elèctric

Seguretat Prevenció de riscos Laborals

 • Normes de seguretat per a vehicles elèctrics
 • Perills del recorregut del corrent pel cos humà
 • Efectes del corrent
 • Primers auxilis en accidents elèctrics
 • Accidents amb bateries
 • Perfils i responsabilitat dels tècnics d’alta tensió
 • Equips de protecció individual (EPIs)
 • Eines aïllades i aïllants
 • Les cinc regles d’or
 • Mesures de protecció, cablejat d’alta tensió
 • Mesures de protecció, línia pilot o línia de seguretat
 • Mesures de protecció, separació galvànica
 • Mesures de protecció, cables de compensació de potencial
 • Mesures de protecció, instrumental necessari
 • Mesures de protecció, mesurament a quatre puntes
 • Mesures de protecció, voltímetre
 • Mesures de protecció, aïllament del sistema d’alta tensió
 • Mesures d’aïllament, mesurament directe
 • Mesures d’aïllament, mesurament indirecte
 • Verificació d’instruments
 • Verificació d’eines i epis
 • Protocol d’actuació per a la desconnexió del HV

Bateries

 • Bateries auxiliars de la xarxa de 12 volts
 • Bateries d’alta tensió
 • Bateries d’alta tensió, gestió de càrrega, balanceig de cel·les
 • Bateries d’alta tensió, bateries d’Ió-Liti
 • Bateries d’alta tensió, estat de càrrega (SOC)
 • Desconnexió bateries d’alta tensió, model 1 Toyota, VW
 • Desconnexió bateries d’alta tensió, model 2 Renault
 • Desconnexió bateries d’alta tensió, model 3 Nissan
 • Diagnòstic de les bateries d’alta tensió, connexió interna
 • Diagnòstic de les bateries d’alta tensió, EOBD
 • Diagnòstic de les bateries d’alta tensió, òptics, termes..
 • Diagnòstic de les bateries d’alta tensió, mesures de temperatura
 • Classificació de les bateries d’alta tensió
 • Reparació de les bateries d’alta tensió

Motors-generadors

 • Característiques de les màquines elèctriques
 • Motors de corrent continu
 • Motors de corrent altern
 • Motors de tracció
 • Funcionament dels motors de tracció
 • Funcionament de les màquines elèctriques
 • Sensors de les màquines elèctriques
 • Disposició d’elements en el Nissan Leaf
 • Disposició d’elements en el Nissan Leaf i E-NV 200
 • Disposició d’elements en Renault Kangoo
 • Verificacions en el conjunt motopropulsor
 • Disposició d’elements en l’e-Golf
 • Diagnosi EOBD de les màquines elèctriques

Informació, Fulles de rescat

 • Fulles de rescat
 • Simbologia estàndard
 • Fulla de rescat Opel Ampera-e
 • Desactivació del sistema d’alt voltatge
 • Informació general sobre la bateria d’alta tensió
 • Precaucions per al remolc/recuperació del vehicle

Gestió de potència

 • Mòdul de potència
 • Carregador de bateria
 • Unitat de control electrònic del motor
 • Calefacció elèctrica d’alta tensió PTC
 • Calefacció combinada PTC i caldera
 • Compressor elèctric d’alta tensió
 • Climatització mitjançant bomba de calor
 • Gestió de càrrega i connectors de càrrega

Manteniment

 • Manteniment dels vehicles elèctrics
 • Vehicles elèctrics
 • Autonomia dels vehicles elèctrics
 • Tipus de vehicles elèctrics
 • Característiques dels vehicles elèctrics