Cursos gratuïts presencials per treballadors que estiguin donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms i aturats. La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

CURS TECNOLOGIA DEL VEHICLE ELÈCTRIC (II):

 • Dates: 5 juliol 2022 al 19 juliol 2022
 • Dies: Dimarts i Dijous
 • Horari: De 18h a 21:15 h
 • Hores totals: 16h

RECORDI! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat

Temari

 1. Classificació de motors elèctrics
 2. Funcionament motors
 3. Funcionament inversors
 4. Constitució de carregadors cc a ca i cc a cc
 5. Constitució i funcionament bateria de tracció
 6. Desconnexió d’alta tensió

Requisits

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

IMPORTANT!

La documentació s’haurà d’entregar abans del 25 de juny 2022

PAS 1:

Per formalitzar la inscripció haurà d’omplir el document que adjuntem a continuació:

El primer dia del curs s’haurà de portar el Document «ANNEX 1» original i físicament.

PAS 2:

A més a més, haureu d’enviar la següent documentació:

SI ESTÀS EN ACTIU:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Fotocòpia de la part de dalt de l’última nòmina amb les següents dades:
  • Dades de l’Empresa, Dades del Treballador i Període de Pagament.

SI ETS AUTÒNOM:

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’aficiliació a la Seguretat Social.

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES.

PAS 3:

Enviar tota la documentació al mail: formacio@uei.cat

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19