La UEAC i l’Escola Municipal del Treball signen un conveni de col·laboració per trobar solucions a l’ocupació del sector