Ajudes del programa Kit Digital per a solucions digitals en tallers d’entre 3 i 9 treballadors