El sistema d’enviaments de dades del senyal V-16 estarà connectat a DGT 3.0