Demora i modalitat de la jubilació parcial (contracte de relleu)