La responsabilitat sobre els vehicles sota custòdia del taller