Evitar riscos per la salut dels treballadors al taller