Formació mínima en PRL pels treballadors del metall