La normativa pels tallers mòbils canviarà a partir del 14 de juliol