Quins canvis en el vehicle impliquen haver de tornar a passar la ITV?