Matriculacions de març: la guerra i la crisi afecten de ple