Les grues d’assistència deixaran d’assistir durant les operacions de sortida i entrada aquest estiu