El registre de retribucions: obligatori a partir del 14 d’abril