Ja està disponible el Registre Estatal d’Auxili a les Vies Públiques