La UEAC i el Circuit de Barcelona-Catalunya firmen un conveni de col·laboració