Jubilació del Secretari General, el Sr. Carles Torras