Nova obligació per a la venda de bateries de motos