La UEAC denuncia les males pràctiques de les asseguradores amb els tallers