Com s’ha de fer la Declaració Anual de Residus Industrials (DARI)?