Publicada la primera convocatòria del Kit Digital per a PIMES