IMPORTANT reforçar les mesures de seguretat durant aquestes operacions

La venda a clients particulars haurà de realitzar-se amb l’àcid ja introduït a la bateria, que haurà de lliurar-se segellada.

Amb motiu d’aquesta nova normativa, els distribuïdors demanen als tallers de motos que emplenin una declaració de l’activitat comercial i de coneixement del Reglament per a la venda a usuari particular.

El passat 1 de febrer va entrar en vigor el nou Reglament 2019/1148 de la UE sobre la comercialització i la utilització de precursors d’explosius. Aquest reglament estableix requisits i obligacions per a la cadena de subministrament de la bateria quan existeix àcid a part de la mateixa com és el cas de les bateries de moto.

Aspectes clau:

 • La venda de bateries amb packs d’àcid a particular està prohibida a particulars, inclosa la venda per Internet.
 • La venda es pot realitzar si es carrega la bateria d’àcid i s’emporta segellada. Cal preveure que s’ha d’esperar un temps abans de carregar i el temps de càrrega.
 • No es recomana l’enviament per missatgeria d’una bateria que no se segelli en fàbrica. En cas de vessament la responsabilitat és de qui l’envia.
 • En cas de vendre-la a un professional (botiga, flota de lloguer…) s’ha de guardar un registre i estar segurs del seu ús.
 • En cas de robatoris d’àcid, s’ha de notificar a les autoritats.

El canvi més important per a la cadena de subministrament és que l’activitat de venda al canal professional (botigues, flotistas…) de bateries amb packs d’àcid ha de quedar guardada en un registre i l’empresa venedora ha de tenir certeses sobre l’ús que se li donarà. De manera que, per al subministrament d’aquest producte al client professional, és a dir, el taller de motos, els distribuïdors estan demanant que aquest empleni una declaració de l’activitat comercial i de coneixement del Reglament per a la venda a usuari particular.

Això és degut al risc que suposa la manipulació d’aquest material. D’aquesta manera, el Reglament explicita que la venda a clients particulars haurà de realitzar-se amb l’àcid ja introduït en la bateria, que haurà de lliurar-se segellada.

Un altre aspecte a tenir en compte en el taller, a més dels esmentats és la Prevenció de Riscos Laborals. De manera que, des de ASETRA, es recomana als tallers que revisin si en les avaluacions de riscos realitzades pels seus Serveis de Prevenció Aliè el risc que implica aquesta operació està avaluada i que les mesures preventives estan adoptades.

A continuació, els esmentem alguns dels riscos laborals derivats d’aquesta activitat:

 • Contacte amb substàncies corrosives i/o tòxiques.
 • Contactes elèctrics.
 • Inhalació de gasos.
 • Risc d’explosió.
 • Riscos d’incendi.
 • Maneig de manual de càrregues.