La DGT ha publicat els requisits dels tallers per accedir a la plataforma DGT 3.0 i prestar el servei de «vehicle d’auxili«. Aquesta plataforma permet «mantenir connectats en temps real als diferents usuaris de la via oferint-los en tot moment informació del trànsit en temps real i permetent així aconseguir una mobilitat més segura i intel·ligent«.

Al març de 2021, es va aprovar la prohibició de tota activitat de reparació de vehicles en carreteres o carrers que no sigui considerada com a “auxili en via pública”.

El text deia que aquells tallers que disposin de “vehicles d’auxili” i vulguin prestar aquest servei hauran d’inscriure els seus vehicles i les seves dades en el Registre Estatal d’auxili en via pública (REAV). A més, serà imprescindible comptar amb la plataforma DGT 3.0, plataforma que «permet mantenir connectats en temps real als diferents usuaris de la via oferint-los en tot moment informació del trànsit en temps real i permetent així aconseguir una mobilitat més segura i intel·ligent«, segons explica la DGT.

Requisits

Aquest 14 de juliol entrarà en vigor la resolució de la Direcció General de Trànsit (DGT), publicada al BOE, per la qual es defineix el protocol i el format per a l’enviament de dades des dels serveis d’auxili en carretera al Punt d’Accés Nacional.

Els tallers amb servei mòbil interessats en la connexió a la Plataforma DGT 3.0 han de complir els següents requisits:

  • Accedir a la plataforma de gestió del Punt d’Accés Nacional (NAP) mitjançant certificat digital proporcionat per la Direcció General de Trànsit.
  • Implementar els protocols i interfícies descrites en aquesta resolució per a l’enviament dels missatges generats.
  • Atès que aquest senyal serà generat per un dispositiu directament connectat a la xarxa d’alimentació, s’estableix una freqüència d’enviament de missatges d’un missatge cada 30 segons per a esdeveniments de tipus «Grua en camí», i de 100 segons, per a tipus «Grua en intervenció«.
  • La posició proporcionada pel GPS no ha de tenir un error superior a 5 metres.
  • L’antiguitat màxima dels missatges no superarà els 30 segons.

 

Font: Infotaller.tv