CURS: Tecnologia de vehicles elèctrics i híbrids

CURS TECNOLOGIA DE VEHICLES ELÈCTRICS I HÍBRIDS

 • Modalitat: Presencial i online
 • Dates presencial: PENDENT DE CONFIRMAR
 • Horari presencial: 9:00 a 14:00h.
 • Dates online: PENDENT DE CONFIRMAR
 • Horari online: 20:00 a 22:00h
 • Total hores: 30 h

Per procedir a fer la inscripció al curs correctament haurà de seguir els següents passos:

PAS 1:

 • Per realitzar la inscripció és imprescindible complimentar TOTS els camps de l’Annex 1. Pots descarregar el document a continuació:

ANNEX 1

MOLT IMPORTANT: Aquest document s’ha de portar el primer dia l’original.

PAS 2:

 • Fer fotocòpia del DNI en vigor.

PAS 3:

Segons la teva situació laboral:

SI ESTÀS EN ACTIU

 • Fotocòpia de la capçalera de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades: El número de la Seguretat Social del treballador, núm. De Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

SI ETS AUTÒNOM

 • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR

 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’aficiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO

  • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
  • Fotocòpia d’algun document on aparegi el Núm. d’afiliciació a la Seguretat Social.
  • Fotocòpia de l’última nòmina sencera on aparegui la següent información: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

PAS 4:

Enviar tota la documentació per e-mail a: gestio@uei.cat

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES ABANS DEL 8 DE GENER DE 2024

RECORDI! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.

 1. Seguretat Prevenicó Riscos Laborals
 2. Bateries
 3. Motors-Generadors
 4. Informació. Fulles de rescat
 5. Getsió de Potència
 6. Manteniment
 7. Conclusions