GAC-Logo-Automocio
public

CURS GRATUÏT: Integració de dades a la Indústria

Curs gratuït PRESENCIAL per treballadors que estiguin donats d’alta al règim general de la Seguretat Social, autònoms, aturats i treballadors en situació d’ERTO. La inscripció d’aquests cursos forma part dels programes de formació professional per a l’ocupació, subvencionats pel Consorci per a la Formació de Catalunya.

CURS INTEGRACIÓ DE DADES A LA INDÚSTRIA:

Dates:
Dies 29 i 30 de novembre i 1, 2, 3, 9 i 10 de desembre de 2021.
Horari: De 18h a 21 h. (Curs presencial de 20 hores)

Per procedir a fer la inscripció al curs correctament haurà de seguir els següents passos:

PAS 1:

 • Reserva la teva plaça fent clic al següent enllaç:
RESERVA AQUÍ

PAS 2:

 • Formalitzar la inscripció seguint els passos que li marquem a continuació.

RECORDI! Hi ha gent que pot quedar-se sense plaça, per tant preguem que sigui responsable i si reserva una plaça és perquè té disponibilitat.

Objectius del curs:

 • Adquirir una visió general dels dispositius industrials disponibles per a la integració de dades i les seves aplicacions i possibilitats.

Temari

 1. Introducció
 2. Sensors
 3. PLC’s
 4. SCADA
 5. MES, ERP
 6. Tecnologies de comunicacio. OPC UA
 7. Sistemes ciberfísics (CPS) (exemples: automòbil autònom, domòtica, etc.)
 8. Sistemes integrats / encastats / incrustats (exemples: telèfon mòbil, impressora, etc.)

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
 • Persones en situació d’atur/ERTO: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 • Els treballadors de l’administració pública no poden accedir a aquest pla de formació.

Com formalitzar la inscripció?

Per realitzar la inscripció és imprescindible portar complimentat l’ANNEX 1 , acompanyat de la següent documentació:

SI ESTÀS EN ACTIU:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Fotocòpia de l’última nòmina. La nòmina ha de contenir les següents dades:
  • El número de la Seguretat Social del treballador, núm. De Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

SI ETS AUTÒNOM:

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia de l’últim rebutd’autònoms.

SI ESTÀS A L’ATUR:

 • Fotocòpia del DNI en vigor.
 • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya).
 • Fotocòpia d’algun document on aparegui el Núm. d’aficiliació a la Seguretat Social.

SI ESTÀS EN SITUACIÓ D’ERTO:

 • Fotocòpia del DNI en vigor
 • Fotocòpia del comunicat de l’empresa conforme s’aplica l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació.
 • Fotocòpia d’algun document on aparegi el Núm. d’afiliciació a la Seguretat Social.
 • Fotocòpia de l’última nòmina sencera on aparegui la següent información: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa.

TOTES LES FOTOCÒPIES S’HAURAN D’ENVIAR SENSE RETALLAR I SEPARADES.

Enviar tota la documentació al mail: gestio@uei.cat

DATA LÍMIT PER ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ  17 DE NOVEMBRE  – PLACES LIMITADES

Altres notícies

GAC-Logo-Automocio

Eines d'accessibilitat